ແຊເກັບໄວ້ດີ! ຢາດີ​​ບຳ​ລຸງກຳລັງທ່ານຊາຍ, ຂັບສານພິດອອກຈາກຮ່າງກາຍໃຫ້ແມ່ລູກອ່ອນ

ແຊ​ໄວ້! ຮາກຕົ້ນຢາງຮາກຫອມ,ເຄຶອຢາງນົມ ​ຊ່ວຍ​ບຳ​ລຸງກຳລັງທ່ານຊາຍ, ຂັບສານພິດອອກຈາກຮ່າງກາຍໃຫ້ແມ່ລຸກອ່ອນ:

ສະບາຍດີຫມູ່ເພື່ອນທີ່ຮັກແພງມື້ນີ້ເຮົາມີຄວາມຮູ້ດີໆກ່ງວກັບພຶດພື້ນບ້ານເຮົາທີ່ເກິດຢູ່ຕາມຮົ້ວຕາມສວນແລະ ເກິດຕາມພື້ນທີ່ເປົ່າຫ່ວາງຕາມຮົ້ວເຮືອນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຕາມປ່າທີ່ມີຊື່ຮ້ອງແຕກຕ່າງກັນໄປເຊັ່ນ ເຄືອສົງ,ເຄືອຕົ້ນຢາງຮາກຫອມ, ເຄຶອຢາງນົມ.

ລັກສະນະຂອງເຄືອແມ່ນຈັດເປັນພຶດລົ້ມລຸກຕົ້ນຈະກ້ງວຂື້ນຕາມພຶດອ້ອມຂ້າງຫລືເພື່ອໄປຮັບແສງແດດລຳຕົ້ນມີສີແດງໃບມີຮູບເປັນຮູບໃຂ່ໃບແຫລມຍາວປະມານ5-15 ເຊັນມີສີຂງວໃບມີຂົນອ່ອນໆທີ່ເກິດຕາມເຄືອຈົນຮອດຍອດເຊີ່ງສຸງເຖີງ 1- 40 ແມັດ.

ແລ້ວແຕ່ສະພາບແວດລ້ອມການເຕິບໂຕມີນໍ້າຢາງສີຂາວຕາມຕົ້ນໃບຈົນຮອດຍອດຕົ້ນເຄືອປະສົງນີ້ແມ່ນເກິດຢູ່ທຸກປະເທດຂອງທະວິບອາຊີເພາະວ່າກະຂະຫຍາຍພັນແມ່ນຂະຫຍາຍດ້ວຍແກ່ນເມື່ອຫມາກມັນແກ່ແລ້ວມັນຈະແຕກອອກມີຂົນສີຂາວຢູ່ທາງໄນແກ່ນຄືຂົນໄກ່ປີວໄປຕາມກະແສລົມ.

ແລ້ວແຕ່ສະພາບແວດລ້ອມການເຕິບໂຕມີນໍ້າຢາງສີຂາວຕາມຕົ້ນໃບຈົນຮອດຍອດຕົ້ນເຄືອປະສົງນີ້ແມ່ນເກິດຢູ່ທຸກປະເທດຂອງທະວິບອາຊີເພາະວ່າກະຂະຫຍາຍພັນແມ່ນຂະຫຍາຍດ້ວຍແກ່ນເມື່ອຫມາກມັນແກ່ແລ້ວມັນຈະແຕກອອກມີຂົນສີຂາວຢູ່ທາງໄນແກ່ນຄືຂົນໄກ່ປີວໄປຕາມກະແສລົມ

ສະນັ້ນຈື່ງເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍພັນແມ່ນໃປໄກເຖີງ3-10 ກິໂລແມັດແລ້ວແຕ່ແຮງລົມດອກມີສີມ່ວງນ້ອຍໆຍາວປະມານ 3-4 ມີລີແມັດ ດອກເປັນດອກຍ່ອຍປະມານ 20 -50 ດອກເຊີ່ງມີເກສອນໂຕຜູ້ ແລະ ໂຕແມ່ຢູ່ນໍາກັນ.

1 ສັບພະຄຸນແມ່ນ:ຊົນເຜົ່າລາວສຸງລາວເທີງ ແລະ ທຸກໆຊົນເຜົາໃຊ້ທັງຕົ້ນ ແລະ ຮາກເພື່ອມາເປັນຢາບຳລຸງກຳລັງຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍຫລືໃຊ້ຮາກຕາກແຫ້ງຫລືບົດເປັນຜົງເພື່ອມາເປັນຢາລຸກກອນບຳລຸງເລືອດບຳລຸງກຳລັງກັງທ່າຍຊາຍ.

3 ນອກນີ້ຮາກຍັງມີສັບພະຄຸນແກ້ໃຂ້ ເລືອດຈາງ ແກ້ລົມປາຍໃຂ້ ຫນ້າຊິດເຫລືອງ.

4 ບາງພື້ນທີ່ເພີ່ນຍັງເອົາຮາກເຄືອສົງນີ້ມາຕົ້ມປະສົມກັບເຄືອຍ່ານາງໃບສົ້ມລົມມາເປັນຢາແກ້ຫອບຫຶດ

5 ບາງພື້ນທີ່ແມ່ນໄຊ້ຮາກເປັນຢາແກ້ປວດທ້ອງໂລກກະເພາະລຳໃສ້ ປອດ ແລະ ລວມທັງຝີໄນປອດ.

6 ທັງຕົ້ນນຳມາຕົ້ມໃຊ້ເປັນຍາອາບນໍ້າຄາວປາຫລືຂັບສານພິດອອກຮ່າງກາຍໃຫ້ແມ່ລຸກອ່ອນ.

7 ໃຊ້ເປັນຢາບຳລັງກຳລັງທ່ານຊາຍທີ່ນ້ອງຊາຍບໍ່ແຂງແຮງອົາມາດອງເຫົ້ລາກັບສະຫມູນໄພປະເພດອື່ນໆເຊັ່ນ ໂສມ,ຮາກຜັກຕຳນີນ,ຮາກປາໄຫລເຜືອກ,ຕົ້ນບີກະທີງ,ຫມາກໃຂ່ເນົ່າ ແລະ ປະເພດອື່ນໆ.

8 ການວິໃຈຂອງນັກວິທະຍາສາດໃດ້ຄົ້ນພົບວ່າ : ຮາກເຄືອສົງແມ່ນມີສານຊ່ວຍຍັບຢັ້ງເຊວມະເລັງຕ່າງໆໃດ້ຫລາຍຊະນິດ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຢາພື້ນເມືອງລາວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *