ເຕືອນ‼️ ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ລົ້ມທັບທາງ

ເຕືອນ‼️ ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ລົ້ມທັບທາງ.

ເສັ້ນທາງຈະຂຶ້ນຄ້ອຍຄູວຽງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເວລາ 20:40 ໂມງ ວັນທີ 26/08/2022

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.