ເກີດເຫດ ອາລະວາດ ທຸບແວ່ນລົດ ເຂດທາງໂພນ ທັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເກີດເຫດ ອາລະວາດ ທຸບແວ່ນລົດ ເຂດທາງໂພນ ທັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ວັນທີ 19 ສິງຫາ 2022
ລາຍລະອຽດຈະແຈ້ງຕື່ມພາຍຫຼັງ

ລາຍງານໂດຍ: ນັກຂ່າວສັນຈອນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *