ຄ່າແຮງທີ່ສູງVSຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ

ຄ່າແຮງທີ່ສູງVSຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ

1. ຄ່າແຮງຂັ້ນຕໍ່າ 25,400,000 ກີບ /ເດືອນ ຢູ່ 5 ເດືອນ = 127,000,000 ກີບ
2. ຄ່າແລ່ນເອກະສານຕ່າງໆ ລວມປະມານ 41,000,000 ກີບ
ລາຍລະອຽດປະກອບມີ:
– ຄ່າບໍລິການແຮງງານ 7,500,000 ກີບ
– ຄ່າປີ້ຍົນໄປ-ກັບ 19,500,000 ກີບ
– ຄ່າຫໍພັກ 2,700,000 ກີບ
– ກວດສຸຂະພາບ 1, 500,000 ກີບ
– ກວດໂຄວິດ 900, 000 ກີບ
– ພາດສະປອດ, ວີຊ້າ 2,100,000 ກີບ
– ປະກັນໄພ 1, 500, 000 ກີບ
– ຄ່າແລ່ນເອກະສານ ແລະ ຮັບຜິດຊອບແຮງງານ 6,000,000 ກີບ.

127,000,000 -41,000,000 = 86,000,000 ກີບ

ຈຳນວນນີ້ແມ່ນຄ່າແຮງຂັ້ນຕໍ່າ! ບາງໜ້າວຽກອາດຈະໄດ້ສູງກວ່ານີ້ຕາມຄວາມເປັນຈິງ
ສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກິນຢູ່ສ່ວນໂຕແມ່ນຂຶ້ນກັບບຸກຄົນ

ໝາຍເຫດ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດແມ່ນກຳນົດຈາກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດິການສັງຄົມ ໄລ່ໄລຍະສັ້ນ 5 ເດືອນ ຈຳນວນທັງໝົດແມ່ນລວມໂດຍປະມານບໍ່ຊັດເຈນຕົງເປະ 100% 😊 (ໄປແບບຖືກກົດໝາຍຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ປອດໄພ)

ສໍາລັບໃຜທີ່ໄປແລ້ວຄວາມຈິງເປັນແນວໃດຄອມເມັ້ນບອກກັນໄດ້ເດີ້! 🙏🙏😊
ທີ່ມາ: ຮສສ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *