ຮີບສະໝັກເລີຍ..!!!ຕ້ອງການພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເງິນເດືອນເລີາມຕົ້ນ 12.000.000 ກີບ

ຮັບສະໝັກນັກເຝິກອົບຮົມ ສາຂາ: ການກະເສດ ຍິງ 10 ຄົນ ຊາຍ 5 ຄົນ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

#ເງື່ອນໄຂ– ຈົບມໍປາຍ ຂື້ນໄປ– ຜູ້ຊາຍຕ້ອງຂັບລົດໃຫຍ່ເປັນ– ເພດ: ຍິງ, ຊາຍ ອາຍຸ 18-29 ປີ.

– ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳໂຕ, ບໍ່ເປັນພະຍາດ Virus ຕັບ B– ຫ້າມສັກລາຍ ແລະ ຫ້າມບ່ອງຫູ.

ຍື່ນເອກະສານທີ່ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ຈັດຫາງານ ຫຼື ອີເມວ: info@nmslao.comເອກະສານປະກອບ:

1. ໃບສະໝັກແບບຟອມບໍລິສັດດາວໂຫຼດ: https://www.nmslao.com/wp-content/uploads/2022/07/ແບບຟອມສະໝັກໄປຍີ່ປຸ່ນ-8-7-2022.pdf2. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ ຈົບຊັ້ນມໍປາຍ ຂື້ນໄປ (ກ໋ອບປີ້).

ສະຖານທີ່ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້, ຮ່ອມ 4 ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສາມາດຍື່ນເອກະສານທີ່ບໍລິສັດ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານທາງອີເມວinfo@nmslao.com(ສະເພາະທາງອີເມວ ໃຫ້ສົ່ງເອກະສານເປັນ File PDF).

ແຜນທີ່ບໍລິສັດ: https://goo.gl/maps/LX5JTAxuHT8ZyGbk8021 316704 (ຕິດຕໍ່ໂມງລັດຖະການ 9:00-12:00 13:00-16:00).

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *