ຮີບໄປສະໝັກດ່ວນ…!!! ບໍລິສັດ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຊກອງ ຈຳກັດ ຮັບພະນັກງານຫ້ອງວິໄຈ ຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ ຟຮີຫໍພັກ – ລ້ຽງເຂົ້າ 3 ຄາບ

ເປີດຮັບພະນັກງານຫ້ອງວິໄຈ ຫຼາຍຕໍາແໜ່ງປິດຮັບ: 25-08-2022.

ປະຈຳ: ບໍລິສັດ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຊກອງ ຈຳກັດ (ເມືອງກະລຶມ,ແຂວງ ເຊກອງ)ເຮັດວຽກ 45 ວັນ, ພັກ 8 ວັນ(ລວມມື້ເດີນທາງ), ເຮັດວຽກ 9 ຊົ່ວໂມງ/ມື້.

ລະບຸຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກ, ຂຽນເບິໂທ ຕິດຄັດ CV ແລະ ພ້ອມເອກະສານບັດປະຈຳໂຕ ຫລື ສຳມະໂນ, ໃບປະກາດ, ໃບສັກວັກຊີນ, ໃບຜ່ານງານ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງxppl.careers@phonesackgroup.com; Careers@phonesackgroup.comWebsite: www.Phonesackgroup.com

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *