ພາບຊ່ວຍເຫລືຜູ້ຕິດຄ້າງຍ້ອນຖືກນໍ້າຖ້ວມ.

ພາບຊ່ວຍເຫລືຜູ້ຕິດຄ້າງຍ້ອນຖືກນໍ້າຖ້ວມ.

ໃນວັນທີ 9 ສິງຫາ 2022 ເນື່ອງຈາກຝົນຕົກແຮງຕິດຕໍ່ກັນຫລາຍຊົ່ວໂມງ ເຮັດໃຫ້ນໍ້າຖ້ວມເຮືອນປະຊາຊົນ ບ້ານຫ້ວຍຫມື່ນ ເມືອງທ່າປາງທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກະທັນຫັນ, ມີປະຊາຊົນຈຳນວນຫນຶ່ງຕິດຢູ່ພາຍໃນເຮືອນ ບໍ່ສາມາດອອກມາດ້ວຍຕົນເອງໄດ້.

ຕໍ່ກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ, ປະຊາຊົນະາຍໃນບ້ານກໍພາກັນຊ່ວຍເຫລືອ ດ້ວຍການນໍາເອົາເຊືອກ ແລະ ກົງເບັງ ຊ່ວຍຜູ້ຕິດຄ້າງຢູ່ຂ້າງໃນ ຜ່ານໍ້າຊຸທັ່ງອອກມາຈຸດປອດໄພ.

” ຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ເຫດການໄພພິບັດຄັ້ງນີ້ ”.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *