ອີຕົນຜູ້ຖືກນ້ຳຖ້ວມເດ

ອີຕົນຜູ້ຖືກນ້ຳຖ້ວມເດ ໂດຍສະເພາະຊາວຫໍພັກ.

ຖ້ວມແບບນີ້ບໍ່ເປັນອັນຢູ່ເລີຍ ບໍ່ມີບ່ອນນອນ ນອນເທິງລົດຈັກກະມີ 😰😰

ເສັ້ນທາງກາຍເປັນບ່ອນຫາປາ ໄດ້ໂຕໃຫຍ່ແທ້ອ້າຍຂອບໃຈຝົນສົ່ງປາມາໃຫ້ ວ່າຊັນ!…

ມັນກໍຄັກແທ້ແນວນນີ້ ບ້ານທົ່ງປົ່ງ ມ ສີໂຄດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຄອນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *