🔥 ລະວັງ ! ເຫັດເບື່ອ ໃນໄລຍະ ລະດູຝົນ !!!

🔥 ລະວັງ ! ເຫັດເບື່ອ ໃນໄລຍະ ລະດູຝົນ !!!

ຈາກແຫຼ່ງຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ຊີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2022 ໄດ້ມີຄອບຄົວໜຶ່ງ ໄປຊື້ເຫັດປວກ ຢູ່ຕະຫຼາດ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ນໍາມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານ.

ພາຍຫຼັງບໍລິໂພກ, ເກີດອາການເບື່ອເຫັດ ທັງໝົດ 7 ຄົນ ໃນຄົວເຮືອນ, ທັງໝົດໄດ້ຖືກນໍາສົ່ງໄປ ຮັກສາໂຕ ແຕ່ໂຊກຮ້າຍ ມີ 1 ຄົນເສຍຊີວິດ ຈາກການເບື່ອເຫັດ.

ຫຼາຍຊະນິດ ສາມາດນໍາມາບໍລິໂພກໄດ້ ແຕ່ກໍ່ມີບາງຊະນິດ ທີ່ເປັນເຫັດເບື່ອ ມີພິດ, ຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນ ຈົ່ງລະມັດລະວັງ ແລະ ສັງເກດໃຫ້ດີ ກ່ອນການບໍລິໂພກ ທຸກຄັ້ງ.

ໃນໄລຍະ ລະດູຝົນ ຈະມີເຫັດຫຼາຍຊະນິດມັກເກີດຂຶ້ນ ຕາມທໍາມະຊາດ.

ທີ່ມາ: Noy Souliya

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *