ແມ່ນລູກຫຼານໄຜມາຮັບເອາເດີ

🔥ແມ່ນລູກຫຼານໄຜມາຮັບເອາເດີລົງລົດແລ້ວພໍ່ແມ່ບໍ່ທັນເຫັນເລີຍໄປປະລູກ

ລາວບອກວ່າຢູ່ບ້ານໂພນງາມເໜືອຊ່ວຍແຊ່ບອກຕໍ່ໄຫ້ແດ່ ຕອນນີ້ລາວຢູ່.

ຮ້ານແປງລົດບ້ານນາໂຄ້.ເມືອງຜາໄຊ ແຂວງຊຽງຂວາງ020288688620302863163

ທີມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *