ພ້ອມມີລົມພັດແຮງຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ລະພາກ.ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ

ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ອາກາດຮ້ອນ ແລະ ຈະມີຝົນ ຕົກຟ້າຮ້ອງ-ຟ້າເຫຼື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາ ປານກາງໃນແຕ່ລະພາກ. ຈາກນັ້ນໃນວັນທີ່ 03 ຫາ 7 ສິງຫາ 2022 ລົມມໍ ລະສຸມຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ຈະມີກໍາລັງແຮງເພີ້ມຂື້ນພັດປົກຄຸມເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ, ຊື່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ-ຟ້າ ເຫຼື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາ ຕົກປານກາງ ແລະ ຕົກຫນັກ ພ້ອມມີລົມພັດແຮງຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ລະພາກ.ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ ໃນແຕ່ລະພາກດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ ໃນໄລຍະວັນທີ່ 01 ຫາ 07 ສິງຫາ 2022.ໃນໄລຍະວັນທີ 01 ຫາ ໐2 ສິງຫາ 2022 ຮ່ອງຄວາມກົດດັນອາກາດຕໍ່າຈະພາດຜ່ານຢູ່ແຂວງພາກເຫນືອ ແລະ ພາກກາງຂອງປະເທດລາວ ສົມທົບກັບລົ້ມຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ພັດປົກຕູມ,

ພາກເຫນືອດ້ານຕາເວັນອອກ: ໃນໄລຍະຕົ້ນອາທີດ ແຕ່ວັນທີ 01 ຫາ 02 ສິງຫາ 2022 ອາກາດຈະຮ້ອນ ແລະ ຈະມີຝົນ ຕົກຟ້າຮ້ອງ-ຟ້າເຫຼື່ອມໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາ ປານກາງ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ. ຈາກນັ້ນໃນໄລຍະກາງ ຫາ ທ້າຍອາທິດ ແຕ່ວັນທີ 03 ຫາ 7 ສິງຫາ 2022, ຈະມີຝົນຕົກຫຼາຍເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບຕ່ອຍຢູ່ທົ່ວໄປ ແລະ ຕົກປານກາງ ຫາ ຫນັກ ພ້ອມມີລົມພັດ ແຮງຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ. ອູນຫະພູມຕໍ່າສຸດ 17 – 20 ອົງສາ ແລະ ສູງສຸດ 20 – 32 ອົງສາ.

ພາກເຫນືອດ້ານຕາເວັນຕົກ: ໃນໄລຍະວັນທີ 01 ຫາ 02 ສິງຫາ 2022 ອາກາດຈະຮ້ອນ ແລະ ຈະມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ-ຟ້າ, ເຫຼື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາ ປານກາງ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ. ຈາກນັ້ນໃນວັນທີ 03 ຫາ 7 ສິງຫາ 2022 ຈະມີຝົນຕົກໃນລະດັບ ດ່ອຍ ຫາ ປາກາງຢູ່ທົ່ວໄປ ແລະ ຕົກຫນັກ ພ້ອມມີລົມພັດແຮງຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖີ່ນ. ອຸນຫະພູມຕ່ໍາສູດ 21 – 26 ອົງສາ ແລະ ສູງສຸດ 30 – 36 ອົງສາ.

ພາກກາງ, ໃນໄລຍະວັນທີ 01 ຫາ 02 ສິງຫາ 2022 ອາກາດຈະຮ້ອນ ແລະ ຈະມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ-ຟ້າເຫຼື້ອມໃນລະດັບ ຄ່ອຍຢູ່ທົ່ວໄປ, ຈາກນັ້ນ ວັນທີ່ 03 ຫາ 07 ສິງຫາ 2022 ຈະມີຝົນຟ້າຮ້ອງ-ຟ້າເຫຼື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາ ປານກາງ ແລະ ຕຶກຫນັກ ພ້ອມມີລົມພັດແຮງຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ. ອຸນຫະພູມຕ່ໍາສຸຕ 22 – 27 ອົງສາ ແລະ ສູງສຸດ 30 – 36.

ສໍາລັບ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ: ຈະມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ-ຟ້າເຫຼື້ອມໃນລະດັບຕ່ອຍ ຫາ ປານກາງ ແລະ ຕົກຫນັກ ພ້ອມມີລົມພັດ ແຮງຢູ່ບາງບໍລິເວນ. ອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດ 18 – 19 ອົງສາ ແລະ ສູງສຸດ 27 – 29 ອົງສາ.

ພາກໃຕ້: ໃນໄລຍະວັນທີ 01 ຫາ 7 ສິງຫາ 2022 ອາກາດຮ້ອນ ແລະ ຈະມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ-ຟ້າເຫຼື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາ ປານກາງ ແລະ ຕົກຫນັກ ພ້ອມມີລົມພັດແຮງຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ. ອຸນຫະພູມຕ່ໍາສຸດ 24 – 27 ອົງສາ ແລະ ສູງສຸດ 34 – 36 ອົງສາ, ສໍາລັບເຂດພູພຽງບໍລະເວນ: ອາກາດເຢັນ ໃນຕອນກາງຄືນ ຫາ ຕອນເຊົ້າ ແລະ ຈະມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ-ຟ້າ ຫຼື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາ ປານກາງ ພ້ອມມີລົມພັດແຮງຢູ່ບາງບໍລິເວນ. ອຸນຫະພູມຕ່າສຸດ 16 – 18 ອົງສາ ແລະ ສູງສູດ 28 – 90 ອົງສາ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ໃນໄລຍະວັນທີ່ 01 ຫາ 07 ສິງຫາ 2022 ຈະມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ-ຟ້າເຫຼື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາປານ ກາງ ແລະ ຕົກຫນັກ ພ້ອມມີລົ້ມພັດແຮງເປັນບາງໂອກາດຢູ່ບາງບໍລິເວນ. ອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດ 25 – 27 ອົງສາ ແລະ ສູງສຸດ 14 -36 ອົງສາ.

ທີ່ມາ: ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *