ມອບຕົວສາ … ເຮັດຜິດກໍ່ກ້າຮັບໂທດ ລູກຜູ້ຊາຍ

ຄໍາສັ່ງຈັບຕົວ ຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງຊັບມີຄ່າຈັບຕົວ ຫລືໃຫ້ເບາະແສ ຄ່າຕອບແທນ 50 ລ້ານກີບ.

ເບີໂທຕິດຕໍ່ 020 58833322, 02028884934.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *