ຜູ້ທີ່ຈະໄປແລ່ນຢູ່ບຶງທາດຫຼວງແມ່ນໃຫ້ກຽມເງິນໄປຈ່າຍຄ່າຈອດລົດເດີ

5,000 ກີບ3,000 ກີບ.

ແຊຣບອກຕໍ່ໆກັນ..!! ຜູ້ທີ່ຈະໄປແລ່ນຢູ່ບຶງທາດຫຼວງແມ່ນໃຫ້ກຽມເງິນໄປຈ່າຍຄ່າຈອດລົດເດີ່

ປລ  ເພີ່ນໃຫ້ຈອດຝັ່ງວົງນອກຂອງບຶງ ຫຼື ກ້ຳຂວາມືຂອງຕົນເອງເດີ  ຫ້າມຈອດວົງໃນ ຫຼື ຝັ່ງຕິດແຄມບຶງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *