ປະເດັຮ້ອນແຮງ..!!ແມ່ສິຕາງ ແລະ ສາວເມຢ້າເຮັດຫຍັງ? ຈຶ່ງຕ້ອງຮອດຂັ້ນຂໍຂະມາພະທາດຫຼວງ?

ຈົນເຮັດໃຫ້ທາງ ເມຢ້າ ແລະ ແມ່ສີຕ່າງບໍ່ນີ້ງນອນໃຈແລະພ້ອມຮັບຄຳຂໍໂທດກັບການກະທຳນັ້ນຈາກໃຈ.

ເຊິ່ງທາງພວກເຂົາອອກມາຂໍໂທດຕໍ່ສື່ດັ່ງນີ້ຂ້ອຍ ສີຕາງ ແລະ ເມຢ້າ ຂໍຊີ້ແຈງກັບຮູບທີ່ບໍ່ເໝາະສົມທີ່ປະຕູວິຫານພະທາດຫຼວງປະເທດລາວ, ກາບຂໍອະໄພດ້ວຍຫົວໃຈທີ່ບໍ່ສັງລວມແລະຄິດໜ້ອຍໄປ ດ້ງຍເຈດຕະນາດຶງສາຍຕາຄົນເພາະເປັນທ່າໂພສຮິດຈາກໃນຫນັງແລະທາງເຮົາເສຍໃຈຢ່າງຍິ່ງທີ່ເປັນພຶດຕິກຳດູມິ່ນສະຖານທີ່.

ແລະເພື່ອເປັນການຂໍຂະມາທັງຊາວລາວແລະຊາວໄທ ຂ້ອຍແລະ ເມຢ້າຈື່ງເຫັນພ້ອມທີ່ຈະນຳເຄື່ອງສັກກະລະບູຊາ, ພ້ອມການລຳ ແລະ ການສະແດງໄປທີ່ພະທາດຫລວງອີກຄັ້ງ ເພື່ອຂໍຂະມາອົງພະທາດຫລວງແລະຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພຈາກອົງພະທາດຫລວງແລະພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວລາວ.

ກາບຂໍຂະມາ ມາຈາກໃຈຂອງຂ້ອຍດ້ວຍເຈດຕະນາຢາກຊັກຊວນຄົນທົ່ວໂລກໃຫ້ຮູ້ຈັກພະທາດຫລວງຂອງປະເທດລາວທີ່ຂ້ອຍຮັກຂໍຈົ່ງຮັບຄຳຂໍໂທດຈາກໃຈຂອງພວກເຮົາຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.

ນອກຈາກຈະເປັນການຂໍຂະມາທາງເຮົາເອງຍັງຈະໄດ້ເຫັນໂຊວພິເສດຂອງພວກເພິ່ນໃນໄວໆນີ້ເລີຍ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *