ຊີວິດລູກຫລານນັກຮຽນໃນເຂດຊົນນະບົດ

ຊີວິດລູກຫລານນັກຮຽນໃນເຂດຊົນນະບົດ.

ນີ້ຄືຫໍພັກ ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະມີໂອກາດໄດ້ຮຽນຫຼາຍສ່ຳໃດ ຂອງໃຊ້ປະຈຳວັນກະຍັງຂາດເຂີນແລ້ວ.

ຊົມຄຣິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *