ແຊໄວ້ເລີຍ..!! ໃຜມີບັນຫາລົງຂາວ ເອົາຢານີ້ຕົ້ມກິນເດີ “ຫຍ້າຍຸບ ເປັນຢາດີ” ບອກຕໍ່ໆກັນ

ໃຜມີບັນຫາລົງຂາວ ເອົາຢານີ້ຕົ້ມກິນເດີ “ຫຍ້າຍຸບ ເປັນຢາດີ” ແຊບອກຕໍ່ໆກັນ.

ແມ່ໃດທີລົງຂາວ ເອົາຢານີ້ຕົ້ມກິນເດີ.

ບໍໄດ້ເສຍເງີນຈັກກີບແຖມດີ100%.

ແມ່ນີ້ເປັນບາດໃດຕົ້ມກິນຫມໍ້ທີ່2ຫາຍເລີຍ.

ຈາກ: Sengmany Psv

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *