ບໍລິສັດລາວ ຄວາລາຕີ (ວິກຜົມ) ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກຄົນເປິດຮັບສະໝັກພະນັກງານຖັກວິກຜົມ ເພດຍິງ ຈຳນວນຫຼາຍອາຍຸ 16-30ປີ ທົ່ວປະເທດລາວ.

ບໍລິສັດລາວ ຄວາລາຕີ (ວິກຜົມ) ປະກາດຮັບພະນັກງານ ຫໍພັກຟຮີ,ລ້ຽງເຂົ້າ 3 ຄາບ ເງິນເດືອນ 3.500.000 ກີບ.

ບໍ່ມີປະສົບການ ເຮັດບໍ່ເປັນ ບໍລິສັດສົ່ງຮຽນຟຣີ ບໍ່ເສຍເງິນຈັກກີບຫໍພັກຟຣີ ລ້ຽງເຂົ້າ 3 ຄາບ ບ່ອນນອນໝອນມຸ້ງ ສະບູແປງສີຟັນ ບໍລິສັດຈັດໃຫ້ພ້ອມຮຽນຈົບແລ້ວມີໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບ ພ້ອມໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກທັນທີ.

ເງິນເດືອນເລິ່ມຕົ້ນ 1.600.000 ກີບເງິນຜະລິດ 200.000 – 2.500.000 ກີບເງິນດຸໝັ່ນບໍາຂາດວຽດ 50.000 -100.000ກີບເງີນປີການເຮັດວຽກເພິທນຂື້ນທຸກປີ 25.000 – 125.000 ກີບ.

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ 021 319039 ຫຼື 020 58448281ຫຼືເຂົ້າໄປສະໝັກໂດຍກົງທີ່: ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ບ້ານຄຳຮຸ່ງ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນບໍລິສັດລາວ ຄວາລາຕີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຕັ້ງຢູ່ທີ່ບ້ານໂພນປ່າເປົ້າ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *