ຕ້ອງການກຳມະກອນ

– ຕ້ອງການກຳມະກອນ ແລະ ຊ່າງຈອດໄປເຮັດວຽກນຳຢູ່ໄທລົດໄຟ(ເຂດອາຍຸດທະຍາປະເທດໄທ).

2.ກຳມະກອນເງິນເດືອນ4.000 000ກີບ/ເດືອນ (4ລ້ານກີບ/ເດືອນ.

3. ຊ່າງຈອດ 5.500.000ກີບ/ເດືອນ(5ລ້ານ5ແສນກີບຕໍ່ເດືອນ).

4.ຟຮີ ການເດີນທາງ ແລະ ທີພັກ +ຄ່າອາຫານ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *