ເປັນຕາຢ້ານແທ້ ລົດສຸກເສີນສົ່ງຄົນເຈັບ

🚑ເປັນຕາຢ້ານແທ້ ລົດສຸກເສີນສົ່ງຄົນເຈັບ.

ເກີດອຸບັດຕິເຫດຢູ່ທີ່ດ່ານທາງດ່ວນຢ່າງຮຸນແຮງ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 4 ຄົນ ຢູ່ໃນລົດສຸກເສີນ 3 ແລະ ພະນັກງານຕູ້ເກັບຄ່າທາງດ່ວນ 1 ຄົນ , ບາດເຈັບອີກ 4 ຄົນ.

ອຸບັດຕິເຫດຄັ້ງນີ້ຄາດວ່າຝົນຕົກແຕ່ຂັບໄວ ແລະ ພະຍາຍາມເບຣກຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຝົນຕົກ, ລົດເສຍການຄວບຄຸມ.

ເຊິ່ງໃນກ້ອງວົງຈອນຈະເຫັນວ່າ ໃນດ່ານຈະມີງົວກຳລັງຢູ່ຕໍ່ໜ້າບ່ອນເກັບເງິນ ແລະ ເຫັນຊາຍຄົນໜຶ່ງແລ່ນໄປເອົາສິ່ງກີດຂວາງອອກຈາກທາງ ເພື່ອໃຫ້ລົດສຸກເສີນຜ່ານ ​.

ຊົມຄຼິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *