ລາວຕິດອັນດັບ 3 ປະເທດ ທີ່ຍີ້ມໃຫ້ຄົນອື່ນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ ອາຊຽງ

ເຟສບຸກເພຈ Southeast Asia Stats ເປີດເຜີຍ ຜົນການສໍາຫຼວດຂອງ ‘Gallup Global Emotions Report’ ໃນຫົວຂໍ້ “ປະເທດໃນອາຊຽນ ທີ່ຍິ້ມແຍ້ມ ໃຫ້ຄົນຫຼາຍທີ່ສຸດ”

ຜົນປະກົດວ່າ ລາວ ຕິດອັນດັບ 3 ປະເທດທີ່ ຍິ້ມໃຫ້ຄົນອື່ນຫລາຍທີ່ສຸດໃນ ອາຊຽນ!!

ຈາກການສຳຫລວດປະຊາກອນ 1000 ຄົນ ທີ່ມີອາຍຸ 15 ປີຂຶ້ນໄປ ໃນ 100 ປະເທດ ທົ່ວໂລກ ລະຫວ່າງປີ 2021-2022

ໄດ້ຜົນສໍາຫຼວດອອກມາແມ່ນ:

ປະເທດໃນອາຊຽນ ທີ່ເປັນມິດ ແລະ ແຈກຢາຍຮອຍຍິ້ມ ໃຫ້ຜູ້ຄົນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນ ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ 🇮🇩 , ຮອງລົງມາແມ່ນ ປະເທດ ກໍາປູເຈຍ 🇰🇭 ແລະ ປະເທດ ລາວ 🇱🇦 ຕາມລໍາດັບ, ສ່ວນປະເທດ ທີ່ອໍາດັບສຸດທ້າຍ
ໃນອາຊຽນ ແມ່ນປະເທດໄທ 🇹🇭.

1 ອິນໂດເນເຊຍ 90%

2 ກຳປູເຈຍ 89%

3 ລາວ 88%

4 ຫວຽດນາມ 82%

5 ຟິລິປິນ 81%

5 ມາເລເຊຍ 81%

7 ມຽນມາ 77%

8 ສິງກະໂປ 76%

9 ໄທ 72 %

ທີ່ມາ : Southeast asia stats

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *