ດ່ວນໆ ໂສມໜ້າ 2 ຄົນ ເກັບເງິນຜູ້ເຮັດ passport ບໍ່ຈ່າຍເງິນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າ

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອງຄວນແກ້ໄຂ.

ໃຫ້ດີກວ່ານີ້ຖ້າບໍ່ມີນາຍຫນ້າ ການເຮັດຫນັງສືເດີນທາງ ຄົງຈະສະດວກສະບາຍ.

ຖ້າບໍ່ມີນາຍຫນ້າ ການເຮັດຫນັງສືເດີນທາງ.

ຄົງຈະສະດວກສະບາຍ.

ຄລິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *