ແຈ້ງການດ່ວນ:

ເຖິງບັນດາ ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກິນດື່ມ, ຮ້ານຄາລາໂອະເກະ ແລະ ຮ້ານບັນເທີງໃນຂອບເຂດທີມີການສອບເສັງ ໃຫ້ປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວ

ໃນຊວງໄລຍະສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ 4 ແລະ ມ 7 ໃນທົ່ວແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ລາຍລະອຽດຕາມແຈ້ງການ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *