📣ຂ່າວດີ❗️ປັບລົງລາຄານ້ຳມັນ❗️

📣ຂ່າວດີປັບລົງລາຄານ້ຳມັນ❗️

ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 06.06.2022 ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 0865/ອຄ.ກຄພນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 05 ກໍລະກົດ 2022.

ປະກາດການປ່ຽນແປງ ລາຄານໍ້າມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍລາຄາໃໝ່ນີ້ໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 06 ກໍລະກົດ 2022 ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ລາຍລະອຽດການປ່ຽນແປງລາຄານໍ້າມັນ:

– ແອັດຊັງພິເສດ ປັບລົງ 350 ກີບ/ລິດ.

– ແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບລົງ 460 ກີບ/ລິດ.

– ກາຊວນ ປັບລົງ 450 ກີບ/ລິດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *