ເຫດລົດໄຫຍ່ ຕ່ຳເອົາ ລົດຖີບຢູ່ ກາງໄຟແດງ ສີແຍກອາກາດ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ

ເຫດລົດໄຫຍ່ ຕ່ຳເອົາ ລົດຖີບຢູ່ ກາງໄຟແດງ ສີແຍກອາກາດ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ.

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 04/07/2022 ຄ່ອຍໄປຄ່ອຍມາ ເດີທຸກຄົນ ຂໍໄຫ້ຫາຍດີໄວໆ

#3ແຍກອາກາດ

ຊົມຄລິບ.

🎥:Bench Thws Bnch

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *