ຍິນດີຕອນຮັບມາທ່ຽວປະເທດລາວ🇱🇦

ຄອບຄົວ Guy Haru Family ນັກສະເເດງ ເເລະ blogger (ທ່ອງທ່ຽວ ເເລະ ການໃຊ້ຊິວິດ)

ຊື່ດັງຈາກ ປະເທດໄທ ໄດ້ມາທ່ຽວ ປະເທດລາວ. 🇱🇦🇹🇭

.ຫຼັງຈາກ ສ ປ ປ ລາວ ເປີດປະເທດຢ່າງເປັນທາງການ ນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍໆປະເທດກໍຄຶກຄື້ນ ມາທ່ຽວລາວ ໂດຍສະເພາະນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານເຮົາ (ປະເທດໄທ🇹🇭).

ຂອບໃຈຫຼາຍໆເດີ ທີ່ມາທ່ຽວປະເທດລາວ 🇱🇦🇱🇦

.ຍິນດີຕອນຮັບມາທ່ຽວປະເທດລາວ🇱🇦

……….

……….

……..

……….

……..

…….

ຮູບພາບ: Guy Haru Family

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *