ຢ່າຝ້າວເລື່ອນຜ່ານ🚫 🥺(ອ່ານໄຫ້ຈົບ). ຄົນເເຊຄົນລະ 1ເເຊ = 1ບຸນ 🙏😭 ຊວ່ຍເເນ່

ໜ່ວຍງານລະຫວ່າງປະເທດຊ່ວຍນ້ອງໆພວກນີ້ແດ່ 🙏

‼️ #ຢ່າຝ້າວເລື່ອນຜ່ານ🚫 🥺(ອ່ານໄຫ້ຈົບ). ຄົນເເຊຄົນລະ 1ເເຊ = 1ບຸນ 🙏😭. _____ຊວ່ຍເເນ່_____❗

ພວກລາວຖືກແກ້ງຄ້າມະນຸດຕົວະເອົາໂຕໄປຂາຍທີປະເທດພະມ້າ……….. _________

ຄົນທີຖຶກຕົວະໄປມີ12ຄົນ ເປັນເຍົາວະຊົນຊາວຫຼວງນ້ຳທາ🥺 ເປັນຊາຍ2ຄົນຢິງ10 ຄົນ ພວກເຂົາ.

ທັງ12ຄົນພະຍາຍາມຕິດຕໍຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງລາວທຸກຫນ່ວຍງານກະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມ.

ຊ່ວຍເຫຼືອ 1ໃນເຫຍື່ອທີ່ຖືກຕົວະເລີຍຕິດຕໍ່ມາຫາແອດມິນ ຕອນນີ້ຄົນລາວທີ່ຖືກຕົວະໄປຖືກທັ້ງທຸບທັ້ງຕີທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍຢ່າງເຈັບປວດທໍລະມານ

ຖ້າພາຍໃນ2ມື້ນີ້ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຂົາຊິຖືກນຳໂຕໄປຂາຍຕໍ່….

ແອດມິນຢາກໃຫ້ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫາທາງຂ່ວຍເຫຼືອພວກລາວແດ່..

(ຝາກກົດຕິດຕາມ).

..

..

#ຂ່າວລາວມາໃວທັນໃຈ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *