ຫລໍ່ເນາະ ບອກວ່ານ້ອງກູຂີ່ລົດ ຕັດຫນ້າ

ຫລໍ່ເນາະ ບອກວ່ານ້ອງກູຂີ່ລົດ ຕັດຫນ້າ ຫນ້າພໍ່ມືງຕິແບບນິ

ນ້ອງກູຂີ່ໂຄດຊ້າ ຢູ່ໃນເສັ້ນລົດຈັກອີກ ມືງຫັ້ນອີຫຍັງກ່ອນ !

ຊົມຄລີບ.

ຄລີບ2.

ຢາກເຈີມືງຢູ່ເດີ ບັກເຢັດແມ່ ຢາກຮູ້ວ່າຄັນມືງເປັນຄົນທີ່ຖືກຕຳແລ້ວຊິຮູ້ສືກຈັງໃດ ຈີດໃຈມືງເຮັດດ້ວຍອີຫຍັງ ລາກແຕ່ (ດອນໂຊກດີ) ໄປຮອດ (ສະຫນາມແດງ) ໂຊກດີທີ່ນ້ອງກູຟົ້ງອອກໄປອີກທາງ ແຕ່ແຟນນ້ອງກູຕິເຂົາບໍ່ໂຊກດີແບບນັ້ນ ເຫັນຄົນທີ່ຂີ່ລົດນຳໄປວ່າມືງບໍ່ຍອມຈອດ

ລາກລົດນ້ອງກູໄປ [ໂຮງຮຽນ ໂພນໄຊ] ພຸ້ນຂໍໃຫ້ມືງບໍ່ຕາຍດີເດີ ລູກຫລານຜູ້ໃດກະຢ່າ ມີສີດຫຍັງມາຂ້າຄົນໂດຍເຈດຕະນາ ຄັນມືງຕຳແລ້ວມືງຈອດນະ ກູວ່າຢ່າງນ້ອຍແຟນເຂົາກະມີ % ລອດ

ບໍ່ວະ ໂຄດແມ່ມືງລາກໄປຂະນາດນັ້ນ ມືງເອົາຫຍັງເຮັດໃຈບໍ່ ຊິຫນີເບາະ ຫລືແນວໃດ ບັກສັດມືງ ໃຫ້ກູລອງຕຳມືງຄືໃນ Clip ບໍ່ ມືງຈັງຊິຮູ້ວ່າເຈັບ ຫລື ຕາຍ ໂຄດແມ່ມືງບັກສັນເຂື່ອນ !

.

.

.

#RIPເສຍໃຈນຳຄອບຄົວທາງຜູ້ເສຍຊີວິດທີ່ເປັນແຟນຂອງນ້ອງເຮົາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *