ດ່ວນໆ ແຊ໌ເຕືອນຜົ້ງສາລີ ກວດພົບແປ້ງນົວປອມ 200 ກວ່າຖົງ.

ຜົ້ງສາລີ ກວດພົບແປ້ງນົວປອມ 200 ກວ່າຖົງ.

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໄດ້ການລົງກວດກາແປ້ງນົວປອມ ກາຈອງ ຣາຊາຊູຣົດ ຢູ່ ສອງເມືອງຄື: ຕະຫຼາດເທດສະບານເມືອງຜົ້ງສາລີ ແລະ ຕະຫຼາດ ເມືອງບຸນເໜືອ.

ໃນຜົນການກວດກາ ໃນ 22 ຮ້ານ, ກວດກາພົບເຫັນມີແປ້ງນົວປອມ 7 ຮ້ານ, ມີ 210 ຖົງ ລວມເປັນມູນຄ່າ 1.868.000 ກີບ, (ສິນຄ້າທີ່ຍຶດໄດ້ມາແມ່ນໄດ້ທຳລາຍຖິ້ມ ).

ເຊິ່ງການເລືອກຊື້ສິນຄ້າ ຂໍໃຫ້ກວດກາສິນຄ້າລະອຽດ, ຫຼີກລຽງສິນຄ້າປອມແປງ ແລະ ຄວນກວດກາ ວັນເດືອນປີຜະລິດ ແລະ ວັນໝົດອາຍຸ ກ່ອນຊື້)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *