ສັ່ງ 3 ປໍ້າໂຈະກິດຈະກຳຊົ່ວຄາວ.

ສັ່ງ 3 ປໍ້າໂຈະກິດຈະກຳຊົ່ວຄາວ.

ຫລວງນໍ້າທາ ສັ່ງ 3 ປໍ້າ ໂຈະກິດຈະກຳຊົ່ວຄາວ ຄື: ປໍ້ານໍ້າມັນສະຕາອອຍ ທົ່ງດີ, ຂົວຫົວ ແລະ ດອກຄູນ ເຫດຜົນຍ້ອນຂາຍເກີນລາຄາລັດກຳນົດ.

ເຮັດແທ້ແບບນີກະດີ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *