ທ່ານຄິດແນວໃດ​ ສົມຄວນເວົ້າແບບນີ້ໃຫ້ອາຊີບຄູບໍ

ທຸກມື້ນີ້ເຈົ້າອ່ານໜັງສືໄດ້ຍ້ອນໃຜ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຄູນີ້ບໍ່.

#ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເວົ້ສບໍ່ໃຫ້ກຽດອາຊີບຄູຈັກນ້ອຍເລີຍ.

ບັກ jime lor ບັກສັນດານຕໍ່າເວົ້າມາຂ້ອຍກະ000 ກັບມຶງແທະ.

ມັນຂຽນໜັງສືມາຈາກຄວາຍຕິ.

ຈາກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *