ແຊເອົາບຸນ ພຣະຄຣູສຸມັງຄະລະຈິດຕະທັມ (ສາທຸພໍ່ມຸງຄຸນ ຫຼ້າຄຳຮັກ)ມີຫຼາຍພະຍາດ ລຳໄສ້ອັກເສບ ນິ້ວໃນຖຸງບີ ເລືອດຈາງ(ໄດ້ໃສ່ເລືອດ)

ອາການຂອງ ພຣະຄຣູສຸມັງຄະລະຈິດຕະທັມ (ສາທຸພໍ່ມຸງຄຸນ ຫຼ້າຄຳຮັກ)

ປະທານ ອພສ.ເມືອງງາ,ເຈົ້າອະທິຖານວັດບ້ານນາຄົກ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ປັດຈຸບັນນີ້ປິ້ນປົວຮັກສາຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍແຂວງອຸດົມໄຊ ມີຫຼາຍພະຍາດ ລຳໄສ້ອັກເສບ ນິ້ວໃນຖຸງບີ ເລືອດຈາງ(ໄດ້ໃສ່ເລືອດ)

ແລະຍັງມີອາການເມົາຫົວ 25/06/2022

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *