ດີແທ້ເດີ້..!! ກັນຊາດອງນ້ຳເຜິ້ງ ສັບພະຄຸນຊ່ວຍຮັກສາ 40 ພະຍາດຮ້າຍ ຕາມສູດນີ້ເລີຍ

save ໄວ້ເລີຍ ກັນຊາດອງນ້ຳເຜິ້ງ..ສັບພະຄຸນຊ່ວຍຮັກສາ 40 ອາການ.
ຕາມສູດດອງນ້ຳເຜິ້ງ 15 ວັນ
1. ອັລໄຊເມີ້, ຫຼົງໆລືມໆ
2. ນອນລັບບໍ່ແຈບ, ນອນສະດຸ້ງດຸ
3. ເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງຕີບ.

4. ອຳມະພຶດ, ອຳມະພາດ
5. ຕັງໂຊງຂຶ້ນສູງ
6. ລິດຊີ່ດວງທະວານ
7. ເບົາຫວານ
8. ອ້ວນຜິດປົກກະຕິ
9. ກ້າມຊີ້ນສະເໝັ່ນ
10. ຊືມເສົ້າ

11. ມຶນປາຍຕີນປາຍມື
12. ໄມເກຣນ
13. ປວດປະຈຳເດືອນ
14. ສະໝອງພິການ
15. ບ້າໝູ
16. ປາຍປະສາດເຊື່ອມ

17. ຕິດມໍຟີນ
18. ເບື່ອອາຫານ
19. ພາກິນສັນ parkinson
20. ແພ້ເຄມີບຳບັດ
21. ພູມແພ້ຕົວເອງ
22. ມະເຮັງ(ເຈັບປວດບວມເປັນບາດແຜ)
23. ຝີ, ໜອງອັກເສບ.

24. ຕໍ້ຫີນໃນຕາ
25. ຕັບພິການຈາກພິດ L ກ ຮ
26. ແຜກົເທັບ, ຮອຍຊ້ຳ
27. ຂີ້ກ້ຽນ
28. ປະດົງຂໍ້
29. ຄຽດ, ວິຕົກກັງວົນ
30. ໄຮເປີ, ສະມາທິສັ້ນ
31. ນ້ຳຖ້ວມແກນສະໝອງ

32. ລຳໄສ້ອັກເສບ
33. ກ້າມເນື້ອອັກເສບ
34. ປວດຕາມຮ່າງກາຍ
35. ກຳຈັດຝັນຮ້າຍ

. ຂີ້ກາກ, ຂີ້ເກື້ອນຕາມຜິວໜັງ
37. ແຜສົດຈາກເບົາຫວານແຫ້ງໄດ້
38. ພູມແພ້ຕ່າງໆ

39. ຂະຫຍາຍ-ຫົດຕົວຂອງຫຼອດລົມ
40ແກ້ອາການບິດທ້ອງ, ເຈັບທ້ອງຖ່າຍ.

ສ່ວນປະສົມ
ນ້ຳເຜິ້ງສົດ 1 ແກ້ວ
-ກັນຊາ ທັງຕົ້ນ (ຕົ້ນກະເທີຍແຮ່ງດີ) 1 ຕົ້ນ
-ກ້ານ
-ງ່າ
-ໃບ
-ຮາກ
-ດອກ.

ຊອຍເປັນທ່ອນໆ
ແລ້ວຕາກ 1 ແດດ
ດອງໄວ້ 15 ມື້
ແລ້ວກິນມື້ລະ 1 ບ່ວງຊາ
ກ່ອນນອນທຸກມື້
ຂອບໃຈຕຳລາ.

ดร.ปราชญา บูรพาชลทิศน์ วัดท่าไม้
https://www.facebook.com/100030386…/posts/728546671501536/

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *