ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາການຄ້າ ເລີ່ມໃຊ້ມາດຕາການ (ລ໋ອກຫົວຈ່າຍນໍ້າມັນ)

ເລີ່ມແລ້ວ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາການຄ້າ ເລີ່ມໃຊ້ມາດຕາການ (ລ໋ອກຫົວຈ່າຍນໍ້າມັນ)

ຕໍ່ປໍ້່າທີ່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ກໍ່ຄືຂາຍເກີນລາຄາທີ່ລັດກໍານົດ ແລະກັກຕຸນນໍ້າມັນເພື່ອເກງກໍາໄລ ຄຽງຄູ່ກັບການເອົາໃຈໃສ່ລົງຫາກຖານ ເພື່ອລົງຊຸກຍູ້,

ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການສະໜອງ ແລະຈໍາໜ່າຍນໍ້າມັນຂອງບັນດາປໍ້າພາຍໃນເມືອງຂອງຕົນ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັງຄົມ ກໍ່ຄືຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້ຮັບຄວາມຍຸດຕິທໍາດ້ານລາຄາ, ຄຸນນະພາບ ແລະປະລິມານ.

ຊົມຄລິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *