ຟັງ ຟັງ ຟັງ…ອາສາສະໝັກທັງຫຼາຍ

ຟັງ ຟັງ ຟັງ…

ອາສາສະໝັກທີ່ກຳລັງຖືກໃຊ້ແຮງງານຟຣີທັງຫຼາຍ

ຈົງພາກັນມາຟັງແລ້ວຄິດຕາມ ວ່າແທ້ບໍ່ຄຳທີ່ທ່ານສສຊ.ເພີ່ນເວົ້ານີ່

ເບີ່ງຄລິບ

ຟັງ ຟັງ ຟັງ…ອາສາສະໝັກທີ່ກຳລັງຖືກໃຊ້ແຮງງານຟຣີທັງຫຼາຍ ຈົງພາກັນມາຟັງແລ້ວຄິດຕາມ ວ່າແທ້ບໍ່ຄຳທີ່ທ່ານສສຊ.ເພີ່ນເວົ້ານີ່

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *