ວິທີປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດດ້ວຍກ້ວຍນ້ຳ ແລະເກືອ

ວິທີປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດດ້ວຍກ້ວຍນ້ຳ ແລະເກືອ :

ກ້ວຍນ້ຳດິບ ລ້າງສະອາດ ຊອຍເປັນປ່ຽງບາງ ພໍດີຫຍ້ຳ 4-5 ປ່ຽງ

.ຈ້ຳເກືອ ແລ້ວຫຍ້ຳ ອົມໄວ້ ເທື່ອລະ 2-3 ປ່ຽງ ຈາກນັ້ນໃຫ້ ກືນລົງສູ່ກະເພາະອາຫານ, ກິນກອ່ນນອນ ແລະ ຕອນເຊົ້າ

ພໍ່ແມ່ເຖົ້າແກ່ບູຮານເຮົາ ໃຊ້ເກືອແລະກ້ວຍນ້ຳດິບ ເປັນຢາແກ້ໄອ, ໃນກ້ວຍດິບມີຢາງກ້ວຍ ມີລິດຂ້າເຊື້ອ…ເຊື້ອໂຄວີດເລີ້ມຈາກມີອາການໄອ ໄອແຫ້ງ ຈຶ່ງຕອ້ງແກ້ໄອກອ່ນ ເພາະເຊື້ອໂຄວິດ ໂດຍສະເພາະສາຍພັນໂອໄມຄຼອນະຈະເລີ່ມທີ່ຮູຄໍເຮັດໃຫ້ໄອແຫ້ງ/ເຈັບຄໍ( ເມື່ອຍ ເຈັບປວດກ້າມຊີ້ນຕາມຮ່າງກາຍ ອາດມີອາການໄຂ້ ແລະເຫື່ອອອກຍາມກາງຄືນ) ຈຶ່ງຕອ້ງປີ່ນປົວໄອ ກອ່ນ ບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອລົງສູ່ປອດ !

👉👉👉👇:…ໂຄວິດເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍກາດ ເປັນເພັດຊະຄາດງຽບ ເປັນທີໜ້າຢ້ານອີຫຼີ..👉ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຢ້ານ ? ຢ້ານ ເພາະວ່າ :

1.ຕິດງ່າຍ ຕິດໄວ .ຖ້າເຂົ້າຮອດປອດແລ້ວ ອັນຕະລາຍເຖິງ ແກ່ຊີວິດ👉ຕິດໆຕອນໃດ ? ເວລາຕິດທີອັນຕະລາຍ .ຕອນກິນເຂົ້າຮ່ວມກັນ .ຕອນຊຸມແຊວ ເຮຮາ ປາຕີ້ກັນ ( ເພາະຕອ້ງໄດ້ເອົາຜ້າອັດ ປາກແລະ ດັງອອກ )

👉👉👉ແຕ່ປິ່ນປົວໄດ້ ຄືຕັດໄຟແຕ່ຕົ້ນລົມ : ການທີ່ເຊື້ອໂຄວິດຈະລົງຮອດປອດນັ້ນ ມັນ ກໍບໍ່ແມ່ນຈະລົງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ເພາະ ຮ່າງກາຍເຮົານັ້ນ ຖ້າມີຫຍັງແປກປອມ ເຂົ້າໄປ ຮ່າງກາຍເຮົາ ( ພູມຄຸ້ມກັນ)ຈະຕໍ່ ສູ້ກັບສີ່ງແປກປອມເຫຼົ່ານັ້ນຄືເຊື້ອພະຍາດ,ໃນລະຫວ່າງການຕໍ່ສູ້ນັ້ນ ຈະມີອາການ :ໄຂ້ ໄຂ້ຫວັດ ໄອ ເຈັບຄໍ ປວດຕົນຕົວຕາມຮ່າງກາຍ ອິດເມື່ອຍ ຖອກທອ້ງ ໄຂ້ມີເຫື່ອອອກກາງຄືນ…

ໃນ 4 ມື້ທຳອິດ ແມ່ນ ໄຂ້ຫວັດ ແລະກໍບໍ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ຍາວຮອດ 4 ມື້ຈຶ່ງປີ່ນປົວ ?ຖ້າຮູ້ສຶກເປັນໄຂ້ ໄຂ້ຫວັດ ກໍໃຫ້ ເລີ່ມ :

ກິນອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມຮອ້ນ ເພັດ ຕາມທີ່ສາມາດກິນດື່ມໄດ້ (ນອກຈາກອາຫານແລ້ວກໍຕົ້ມ ດື່ມ ຫົວຜັກທຽມ ຂີງ ຂ່າ ສີໄຄ ໃບ/ໝາກຂີ້ຫູດ ໃບ/ໝາກນາວ…ໄດ້ກະຊາຍໃສ່ນຳຍິ່ງດີ ),ເຖິງຈະບໍ່ຢາກກໍໃຫ້ອົດທົນກິນ ,ຖ້າມີຢາ ປາລາເຊຕາໂມນ ກໍກິນ ທຸກໆ 4 ຊມ 1ເມັດ-ກິນ ລາຊາບີ ເພີ່ມ ເທື່ອລະ 2 ເມັດ ເຊົ້າ ແລງ.

( ຖ້າບໍ່ມີແນວເມັດ/ແຄບຊູນ ໃຫ້ເດັດເອົາຍອດສົດໆ ມາຫຍໍ້າກິນ )ຖ້າລະຄາຍເຄືອງຮູຄໍໃຫ້ສີດຢາພົ່ນໃສ່ (ເຊ່ນ ຢາຂ້າເຊື້ອ ໂນວາເຊັບ-Novasept ຫຼືນໍ້າເກືອຕາມພໍ່ແມ່ເຖົ້າແກ່ບູຮານເຮົາພາເຮັດ ເອົາອົມ ບ້ວນປາກ ລ້າງຄໍ ກືນກິນກໍໄດ້ )

👉👉👉ຖ້າມີໄອ ໃຫ້ເອົາໝາກກ້ວຍດິບ 4-5 ປ່ຽງຈໍ້າເກືອກິນsp; ( ຕາມທີ່ກ່າວມາແລ້ວຂ້າງເທິງ )

.ໝັ່ນກິນນໍ້າດຸໆ ຕຳ່ສຸດໃຫ້ໄດ້ 2 ລິດ/ມື້ ເພາະນໍ້າຈະນຳອົກຊີແຊນເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍດີຂຶ້ນ ແຂງແຮງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອົບອຸ່ນຢູ່ສະເໝີ ເປັນຕົ້ນ ຄໍ ຫົວ ຫູ

👉👉ຕອ້ງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງດ້ວຍ 4 ວິທີ :ນອນໃຫ້ອີ່ມພຽງພໍ ໃຫ້ໄດ້ 6-7 ຊົ່ວໂມງຢ່າງຕຳ່ ດັ່ງນັ້ນບໍ່ຄວນນອນເດິກ.ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ.

ຫຼີກເວັ້ນການເຄັ່ງຄຽດ ຢ້ານແຕ່ຕາຍ.ອອກກຳລັງກາຍທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງສະໝ່ໍາສະເໝີ..ທັງໝົດທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແມ່ນການ “ຂ້າພະຍາດໂຄວິດ ” ແຕ່ຫົວທີ ມັນຕາຍແລ້ວ ຖ້າຕັ້ງໃຈເຮັດ ຕັ້ງໃຈປະຕິບັດ ປອ້ງກັນ ປິ່ນປົວເຮົາເອງແຕ່ຫົວທີໂລດ ຄືປະຕິບັດການ ” ຕັດໄຟແຕ່ຕົ້ນລົມ” ທີໄດ້ຜົນກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອມາແລ້ວ !

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *