ຈີນລັດລົດເຮັດເປັນເຈົ້າຫນ້າທີບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນເດີນທາງ

ວັນທີ16/06/2022ໄດ້ມີຈີນລັດລົດເຮັດເປັນເຈົ້າຫນ້າທີບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນເດີນທາງ.

ມັນຄື່ມາເກງກ່ອນຕຳຫລວດແທ້ນີ້ແມ່ນປະເທດລາວ ຫຼື ປະເທດຈີນ ຫຼື ບ້ານປ່າ ເມືອງເທື່ອນ ທີ່ບໍລິສັດ ຈົ່ງທຽນ ລຸ່ບເຢ.

( ເກັບຊື້ຢາງພາລາ ທີ່ເມືອງຂວາ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ) ໄດ້ໃຊ້ສິດແບບນີ້ ມັນຖືກບໍ່? ດີແຕ່ມີລົດການນຳມາແຕ່ຫວຽດ ຈຶ່ງໄດ້ໄປ.

ເບິ່ງເອົາເດີເຂົາມີສິດຫຍັງມາຂັດຂວາງການສັນຈອນ ຂອງຂະບວນຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະຊາຊົນ.

ຜູ້ທີ່ ຈະເອົາຢາງພາລາຂອງສ່ວນຕົວໄປຂາຍ ຂ້ອຍລະອາຍແທ່ນບ້ານເມືອງເຮົາເດ່😭😩😭

ຄລີບ.

ຂໍ້ມູນຈາກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *