ຮີບໄປສະໝັກເລີຍ..!!!ຮ້ານVergin90 ປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານດ່ວນ ເງິນເດືອນ 2,500,000-7,000,000 ກີບ

ປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານ. ດ່ວນ!!!!
ລາຍຮັບ 2,500,000-7,000,000 ກີບ /ເດືອນ.

#ມີເງິນນ້ຳມັນໃຫ້
1 ມີອາຍຸ18 ປີຂຶ້ນໄປ
2 ມີໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ປະເພດລົດຈັກ

3 ເປັນຄົນດຸຫມັ່ນ ແລະສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນສູງໄດ້
4 ຮູ້ຈັກເສັ້ນທາງໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນເປັນຢ່າງດີ

5 ຖ້າມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາພິເສດ
6 ຕ້ອງມີລົດຈັກເປັນຂອງຕົນເອງ.

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ເບີໂທ&ແອັບ 55444177

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *