ຊົມເຊີຍຢ່າງສຸດໃຈ..!!! ແຈກນ້ຳມັນຟຣີ ຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ມີນ້ຳມັນອີຫຼີ ເສັ້ນທາງ 13 ໄຕ້

ຈາກໂພສ ບໍລິສັດ ບຸນມາສີແສງຄໍາ ອະສັງຫາລິມາຊັບ ໄດ້ໂພສໃນວັນທີ 15/06/2022 ວ່າ: ມາເດີເພືອນທານໃດຍັງບໍ່ໃດ້ພຽງກົດໃລກົດແສແລະກົດຕີດຕາມແຟດ.ແລະ.ເຟດ

ແຟດບໍ່ລິສັດບຸນມາສີແສງ.ອະຊັງຫາລີມະຊັບເຟດໜູບ້ານເພືອນມີດ.ສີແສງຄຳ

ບ້ານນາລ່ອມ.ເມືອງໃຊທານີ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບ້ານນາລ່ອມ.ເມືອງໃຊທານີ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນລັກ19.ຕີດທ່າງໃຫຍ່13ໄຕ

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *