ປະກາດຮັບສະໝັກຕັດຫຍິບຊຸດໃຫມ່

🇱🇦🇯🇵ປະກາດຮັບສະໝັກຕັດຫຍິບຊຸດໃຫມ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ(ຮັບເພີ່ມຕື່ມຈໍານວນຈໍາກັດ)

.ໜ້າວຽກຕັດຫຍິບ:ຫຍິ໋ບເສື້ອຜ້າແຟຊັ່ນຍິງຊາຍ.

-ເພດຍິງ – ອາຍຸ18-30 ປີ-ລະດັບການສຶກຈົບມໍຕົ້ນຂື້ນໄປ-ຕ້ອງມີປະສົບການຕັດຫຍິບ.

-ເງິນເດືອນ 149,000ເຢນ-155,000ເຢນ

-ໂມງເຮັດວຽກ 8:30-17:30ໂມງ

ວັນທີ08.06.2022 ຕອນເຊົ້າເວລາ10:00ໂມງມີຟັງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໜ້າວຽກ,

ກ່ຽວກັບເງິນເດືອນ,ລາຍລະອຽດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງ,

ລາຍລະອຽດຂັ້ນຕອນກ່ອນເດີນທາງແລະອື່ນໆ.

ຟັງລາຍລະອຽດທາງອອນລາຍຜ່ານແອັບZoom

ສົນໃຈ ຕິດຕໍ່ເບີ 020 5929 6989,

020 5522 5688

……..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *