ໃຜຮັບແລກປ່ຽນເງິນຕາແບບຜິດກົດໝາຍ

ໃຜຮັບແລກປ່ຽນເງິນຕາແບບຜິດກົດໝາຍ.

ແລະ #ປັ່ນອັດຕາແລກປ່ຽນ ກຽມຕົວຮັບກ້ານເຊີນ! ເພິ່ນເກັບກໍາຂໍ້ມູນພວກທ່ານໄວ້ໝົດແລ້ວ.

ຊົມເຊີຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ✌️✌️✌️

……

ຂໍໃຫ້ເຮັດແທ້ທຳຈິງ ເປັນກຳລັງໃຈຫນ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ ສູ້ເພື່ອພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເດີ

…..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *