ແຈ້ງລາຍຊື່ຈຸດບໍລິການຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຄັ້ງວັນທີ 02/06/2022

ແຈ້ງລາຍຊື່ຈຸດບໍລິການຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຄັ້ງວັນທີ 02/06/2022

ອີງໃສ່ສະພາບການສະໜອງໃນປະຈຸບັນ, ເນື່ອງຈາກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟບໍ່ທັນຕອບສະໜອງພຽງພໍກັບການຊົມໃຊ້ ແລະ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້.

ອີງຕາມ ໜັງສືລາຍງານຂອງຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດນໍ້າ ຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

.

ປ້ຳນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທີ່ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະຈຳວັນທີ 02 /02/2022 ທັງໝົດ 52 ປ້ຳ ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *