ປະເທດອາເມລິກາໄດ້ເກີດເຫກການການຍິງປືນຂ້າຄົນອີກ!

ປະເທດອາເມລິກາໄດ້ເກີດເຫກການການຍິງປືນຂ້າຄົນອີກ!

ຕາມສໍານັກຂ່າວນິວຢອກທາມລາຍງານວ່າ ໃນວັນທີ1 ມິຖຸນາ ປີ 2022

ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາເກີດເຫກການການຍິງປືນຂ້າຄົນອີກຢູ່ເມືອງ ຕຸລສາ ລັດ ໂອຄຣະຫໍມະ

(Tulsa, Oklahoma) ເຮັດໃຫ້ມີຄົນເສຍຊີວິດ 5 ຄົນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *