ປະເທດອາເມລິກາໄດ້ເກີດເຫກການການຍິງປືນຂ້າຄົນອີກ!

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%

ປະເທດອາເມລິກາໄດ້ເກີດເຫກການການຍິງປືນຂ້າຄົນອີກ!

ຕາມສໍານັກຂ່າວນິວຢອກທາມລາຍງານວ່າ ໃນວັນທີ1 ມິຖຸນາ ປີ 2022

ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາເກີດເຫກການການຍິງປືນຂ້າຄົນອີກຢູ່ເມືອງ ຕຸລສາ ລັດ ໂອຄຣະຫໍມະ

(Tulsa, Oklahoma) ເຮັດໃຫ້ມີຄົນເສຍຊີວິດ 5 ຄົນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.