ຂ່າວດ່ວນພີ່ນ້ອງ..!! ແຈ້ງການປັບຂຶ້ນລາຄາ ຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມ 13 ພຶດສະພາ 2022

ແຈ້ງການເຖິງ: ທ່ານ ຫົວຫນ້າພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ– ບັນດາຜູ້ປະກອບການຂົນສົ່ງໂດຍສານປະຈໍາທາງ ແລະ ສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານ ເລື່ອງ: ການປັບປຸງລາຄາຂົນສົ່ງໂດຍສານປະຈໍາທາງທາງບຶກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.– ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຫ້ອງການ ກະຊວງ ໂຍທາທິ.

ອີງຕາມເເຈ້ງການຂອງຫົວຫນ້າຫ້ອງການ ກະຊວງໂຍທາທິການ ເເລະ ຂົນສົ່ງ ສະບັບເລກທີ 10777/ຍທຂ.ຫກ . ລົງວັນທີ 13/5/2022 . ທາງສະຖານີຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ປັບລາຄາຄ່າໂດຍສານຕາມເເຈ້ງການດັ່ງກ່າວ ນັບເເຕ່ວັນທີ 14/5/2022 ເປັນຕົ້ນໄປ.. ສອບຖາມຂໍ້ມູນຕ່າງໆໂທ 020 77766651ຫລື 020 22740521

ການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສະບັບເລກທີ 19999/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 07 ຕຸລາ 2021. – ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນໍາໃຊ້ ລາຄາຫົວຫນ່ວຍ ແລະ ໂຄງສ້າງລຸດຄິດໄລ່ລາຄາຫົວຫນ່ວຍ ຂົນສົ່ງໂດຍສານ ແລະ ສິນຄ້າ ທາງບົກ (ສະບັບປັບປຸງ 2022) ສະບັບເລກທີ.

5311/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 03 ມີນາ 2012. – ອີງຕາມ ຄູ່ມືແນະນໍາ ການນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງການຄິດໄລ່ລາຄາຫົວຫນ່ວຍຂົນສົ່ງໂດຍສານປະຈໍາທາງ ແລະ ສິນຄ້າທາງບົກ ສະບັບເລກທີ 04999/ຍທຂ.ກຂສ, ລົງວັນທີ 01 ມີນາ 2012. • ອິງຕາມ ຫນັງສືສະເຫນີຂອງກົມຂົນສົ່ງ ສະບັບເລກທີ 10780/ຍທຂ.ກຊສ, ລົງວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2012.

5311/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 03 ມີນາ 2012. – ອີງຕາມ ຄູ່ມືແນະນໍາ ການນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງການຄິດໄລ່ລາຄາຫົວຫນ່ວຍຂົນສົ່ງໂດຍສານປະຈໍາທາງ ແລະ ສິນຄ້າທາງບົກ ສະບັບເລກທີ 04999/ຍທຂ.ກຂສ, ລົງວັນທີ 01 ມີນາ 2012. • ອິງຕາມ ຫນັງສືສະເຫນີຂອງກົມຂົນສົ່ງ ສະບັບເລກທີ 10780/ຍທຂ.ກຊສ, ລົງວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2012.

ລາຄາຂົນສົ່ງໂດຍສານປະຈໍາທາງ. ສາຍທາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາບັນດາແຂວງພາກເຫນືອໃຫ້ປະຕິບັດ ລາຄາ ສໍາລັບລົດເມຊັ້ນທໍາມະດາ, ລົດເມດ່ວນປະເພດ 2 (VIP 2) ແລະ ລົດເມດ່ວນປະເພດ 1 (VIP 1) ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.