ເບຍລາວ ຂຶ້ນລາຄາ

ເບຍລາວ ຂຶ້ນລາຄາ 125,000/ລັງ ເປັນລາຄາສົ່ງແລ້ວເດີພີ່ນ້ອງ🚀🚀

#ໝົດແຮງກ່ອນນ້ຳມັນບໍ່ມີຂາຍກະເບຍລາວຂຶ້ນລາຄານິລະ

ໝົດກັນນ້ຳມັນລົດທັງນ້ຳມັນຄົນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.