ຜູ້ບ່າວ 80 ແຕ່ງງານກັບຜູ້ສາວ 20 ປີ

ຜູ້ບ່າວ 80 ແຕ່ງງານກັບຜູ້ສາວ 20 ປີ.

ແຂ່ງເຮືອແຂ່ງພາຍໄດ້.

ແຕ່ແຂ່ງບຸນວາດສະໜາ.

ຍອມແພ້ຜູ້ບ່າວ 80ເຖົ້າແຕ່ກາຍ ຫົວໃຈຍັງໜຸ່ມ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.