ດ່ວນ..! ຈັບຕາພິເສດ ວັນແຫ່ງໄຊຊະນະທີ່ກຳລັງມາຮອດ ຂອງທາງລັດເຊຍ

ດ່ວນ!! ຈັບຕາພິເສດ ວັນແຫ່ງໄຊຊະນະທີ່ກຳລັງມາຮອດ ຂອງທາງລັດເຊຍ ມີສຳນັກຂ່າວຫລາຍສຳນັກຂອງສື່ນອກລາຍງານອອກມາວ່າ

ຜູ້ນຳແຫ່ງລັດເຊຍຈະປະກາດສົງຄາມແບບເຕັມຮູບແບບ ແລະຈະຍົກລະດັບຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ອີກຫລາຍເທົ່າ!

ບໍ່ໄດ້ຂູ່ແຕ່ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພ້ອມ ທາງປະເທດລັດເຊຍໄດ້ຈັດພິທີຊ້ອມກ່ອນສວນສະຫນາມ ວັນແຫ່ງໄຊຊະນະ(victory day) ເຊິ່ງໄດ້ນຳອາວຸດຍຸກໂທປະກອນຫລາຍຊະນິດອອກມາຂົ່ມຂວັນໂລກຕາເວນຕົກ

ຫນຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນ ຍົນບິນຂະຫນາດຍັກທີ່ໃຊ້ປ່ອຍອາວຸດນິວເຄຣຍ ຈາກອາກາດ ແລະລົດລາກຍິງຈາກພື້ນ ICBM

ພ້ອມຄຳເຕືອນຫາວັນສິ້ນໂລກ..

ຂ່າວຈາກ

https://www.facebook.com/100536751291248/posts/727343511943899/

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.