ໃນວັນທີ 6.5.2022 ບັນຍາກາດ ເຕີມນໍ້າມັນ ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທີ່ປໍ້າໂນນສະຫວ່າງ ເມືອງວຽງຄຳ ແຂວງວຽງຈັນ.

ໃນວັນທີ 6.5.2022 ບັນຍາກາດ ເຕີມນໍ້າມັນ ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທີ່ປໍ້າໂນນສະຫວ່າງ ເມືອງວຽງຄຳ ແຂວງວຽງຈັນ.

ບາງຄົນກໍຫ່າຍໃສ່ຕຸກນໍ້າ ໄປໄວ້ໃສ່ ແລະ ກໍຄວນລະມັດລະວັງ ໃນການເກັບມ້ຽນ ຢ້ານເກີດອັກຄີໄພ.

..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.