ຫາກໍ່ຮູ້..!! “ຜັກຄາດ” ຊ່ວຍແກ້ປວດແຂ້ວແມງ ແລະ ແກ້ກ້າງຄາຄໍ, ປົວຕຸ່ມເປືອຍ ທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນ

ຜັກຄາດ ແກ້ປວດແຂ້ວແມງ,ແກ້ເຈັບຫົວດິບ, ປົວຕຸ່ມເປືອຍ ແລະ ຄັນຄາຍອີກດ້ວຍ.

ໃບດອກ ແລະ ໝົດທັງຕົ້ນ ບັນຈຸນໍ້າມັນຫອມລະເຫີຍທີ່ປະກອບດ້ວຍ Terpene ຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ວ່າ Spilanthen ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີ Spilanthol, ທາດນີ້ມີອັດຕາສ່ວນ 1% ໃນດອກ.

ເຫຼົ້າແຊດອກຜັກຄາດ 1/5 ເປັນຢາແກ້ປວດແຂ້ວແມງ, ບາງຄົນໃຊ້ເປັນຢາມຶນກັບທີ່ເພື່ອຫຼົກແຂ້ວ. ນໍ້າຕົ້ມໃບຜັກຄາດໃຊ້ສະຫົວເປັນຢາແກ້ເຈັບຫົວດິບ, ປົວຕຸ່ມເປືອຍ, ຄັນ.

ຮາກເປັນຢາຖ່າຍທ້ອງ (Laxative) ເອົາ 4-8 ກຼາມ ມາຕົ້ມກັບນໍ້າ 1 ຈອກ, ດື່ມ, ນໍ້າຕົ້ມໃບ, ຖ້າດື່ມຈະເປັນຢາກັດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ຖ່າຍເບົາສະດວກ.

ຮາກເປັນຢາຖ່າຍທ້ອງ (Laxative) ເອົາ 4-8 ກຼາມ ມາຕົ້ມກັບນໍ້າ 1 ຈອກ, ດື່ມ, ນໍ້າຕົ້ມໃບ, ຖ້າດື່ມຈະເປັນຢາກັດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ຖ່າຍເບົາສະດວກ.

ຜັກຄາດຍັງເປັນຢາແກ້ກ້າງຄາຄໍ: ເອົາດອກຜັກຄາດ ຫຼື ໃບ 50 ກຼາມ, ໃບໝາກແຕງຄ້າງ 50 ກຼາມ, ນຳມາບົດລະອຽດແລ້ວເອົານໍ້າສົ້ມລ້ຽງ 20 ມລ ຕື່ມໃສ, ຄົນໃຫ້ສະເໝີ, ໃຫ້ຄົນເຈັບດື່ມໜ້ອຍໜຶ່ງ, ມື້ລະຄັ້ງ.

ໃບຜັກຄາດອ່ອນເປັນເຄື່ອງປະກອບປຸງແຕ່ງເອາະຫຼາມຊີ້ນແຫ້ງ, ຕົ້ນຕໍເປັນຜັກທີ່ດັບກິ່ນຄາວ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.