ນັບແຕ່ມີ “ໂຄວິດ”

ນັບແຕ່ມີ “ໂຄວິດ”

ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ອຸດໜູນວ່າງງານແລ້ວ ຫຼາຍກວ່າ 58 ຕື້ກີບ

ທ່ານ ນາງ ແກ້ວ ຈັນທະວິໄຊ ຫົວໜ້າອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (ອປຊ) ໄດ້ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ VI ໃນວັນທີ 28 ມີນາ 2022 ຜ່ານມາ ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ວ່າ:

ນັບແຕ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຜ່ານມາ ອປຊ ໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອຸດໜູນວ່າງງານສະເພາະໂຄວິດ-19 ທັງໝົດ 1.105 ເທື່ອຈ່າຍບໍລິສັດ, ມີຜູ້ອອກແຮງງານ 66.941 ເທື່ອຄົນ ຍິງ 42.518 ເທື່ອຄົນ

ລວມເປັນເງິນທັງໝົດ 58,84 ຕື້ກວ່າກີບ, ໃນນີ້ ຢູ່ສູນກາງ 726 ເທື່ອຈ່າຍບໍລິສັດ ມີ ຈໍານວນ 45.974 ເທື່ອຄົນ ຍິງ 28.815 ເທື່ອຄົນ ເປັນເງິນ 41,74 ຕື້ກ່ວາກີບ.

ຂໍ້ມູນ ຂປລ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.