ກຳນົດເວລາການອອກໃບຕາດິນແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນ 90 ວັນ

ກຳນົດເວລາການອອກໃບຕາດິນແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນ 90 ວັນທາງລັດຖະການ.ຮູ້ໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ.

..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.